top of page
iStock-1124742827.jpg

Wat is integratieve kindercaching?

Integratieve kindercoaching is een kortdurende (vijf tot maximaal vijftien sessies) en oplossingsgerichte vorm van hulpverlening dat uitgaat van het zelfhelend en beeldend vermogen van een kind. Niet de behandelmethode, maar het kind staat centraal. Vanuit diverse invalshoeken wordt ontdekt wat nodig is. Ieder kind heeft een andere achtergrond, een andere manier van denken en een andere manier van problemen ervaren en oplossen. Kortom, ieder kind is uniek en verdient een unieke begeleiding. 

 

De integratieve kindercoaching helpt jouw kind om nieuwe mogelijkheden te bedenken en passende oplossingen te vinden voor zijn of haar probleem. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de eigen kwaliteiten van het kind. 

Integratief wil zeggen dat er gekeken wordt naar het kind in ál zijn facetten; het denken, het gedrag, gevoelens, emoties en de fysieke en spirituele beleving. Het is een overstijgende vorm van begeleiding, waarbij er wordt gewerkt vanuit verschillende verklaringsmodellen. 

Kinderen communiceren met woorden, met spelen, en ook met zwijgen en darten of zwaardvechten. De coaching is volledig afgestemd op jouw kind, de manier waarop jouw kind aangeeft geholpen te willen worden (van praten tot spelen) en de middelen die het wil gebruiken (van houten pistolen tot poppenkastpoppen). 

Integratieve zienswijze betekent: het kind weet het, kan het en doet het! Als coach stuur ik op proces van verandering vanuit het kind zelf, zodat het blijvend is. 

Our Team
bottom of page