top of page

Werkwijze & Tarieven

Invullen vragenlijst door ouders.

1

2

Intake van een uur

met alleen ouders.

Vijf sessies met

het kind.

3

Evaluatiegesprek.

4

Wanneer je je kind aanmeldt bij Kinderpraktijk @Shelby volgt er na het invullen van de vragenlijst een intakegesprek met de ouders. Tijdens dit gesprek gaan we uitvoerig in op de hulpvraag van jouw zoon of dochter. Welk gedragingen zie je thuis? Wat hoop je te bereiken met de behandeling? Op een laagdrempelige wijze brengen we samen het probleem in kaart. Daarnaast geef ik al wat gerichte tips die jullie kunnen helpen in de liefdevolle omgang met je kind. De intake is met alleen de ouders en nog zonder jullie kind, zodat we vrij kunnen praten over jullie wensen, zorgen, behoeften en hulpvraag. 

 

Na de intake volgen vijf sessies die we wekelijks inplannen. In deze sessies ga ik met jouw zoon of dochter aan de slag en kijken waar hij/zij het meeste last van heeft. Hierbij stem ik de behandeling volledig af op de behoefte van jouw kind. Op de pagina 'Integratieve therapie' lees je meer over de uitgangspunten van de sessies. Na vijf sessies volgt er een evaluatiegesprek, hierin wordt de ontwikkeling en voortgang besproken. Op basis van dit evaluatiegesprek stemmen we samen af hoeveel vervolgsessies er eventueel nog nodig zijn of dat het traject kan worden afgerond.

In sommige gevallen kan een schoolobservatie onderdeel uitmaken van het behandelplan. In overleg met de school en de leerkracht observeer ik jouw zoon of dochter gedurende anderhalf uur in de schoolsituatie. De observaties geven veel input om mee verder te werken tijdens de sessies met jouw zoon of dochter. Een terugkoppeling van de schoolobservatie vindt in principe alleen plaats met ouders. Aanvullend kan er gekozen worden voor een gesprek met school. 

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Daarnaast  streef ik ernaar om niet met een wachtlijst te werken, doorgaans vindt de intake binnen 3 weken plaats. 

Shelby_Logo_WEB Vierkant cirkel.png
bottom of page